Informace o instituci Technická fakulta ČZU

Technická fakulta má více než 45 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami, na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů. Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích. Všechny studijní obory (mimo TEE) lze studovat i kombinovanou formou.

 

Katedry:

Katedra elektrotechniky a automatizace

Katedra fyziky

Katedra jakosti a spol. strojů

Katedra matematiky

Katedra materiálu a strojírenské technologie

Katedra mechaniky a strojnictví

Katedra technologických zařízení staveb

Katedra vozidel a pozemní dopravy

Katedra využití strojů

Katedra zemědělských strojů

Kde nás najdete?

Zobrazit